Vår Story

CONSTANTLY – konstant!

CONSTANTLY OF SWEDEN är ett svenskt klockvarumärke grundat av Subhi Aldabbagh. Årtionden av erfarenhet genom familjetraditioner inom klockindustrin har lagt grunden till CONSTANTLY:s unika hantverk. Vår ambition är att skapa klockor i Sverige vars funktionalitet och prestanda är något utöver det vanliga. Klockorna ska behålla sitt värde under många år, kunna ärvas vidare och bli uppskattade av kommande generationer. Kvalitet är värdefullt och eftersträvansvärt. Slit-och-släng får andra ägna sig åt.

Alla klockor CONSTANTLY OF SWEDEN tillverkas i Sverige och kan därmed officiellt få en stämpel där det står ”Made in Sweden”.

Tack vare en matlåda

CONSTANTLY OF SWEDEN:s historia sträcker sig tillbaka till 40-talet då Subhis farfar fick lära sig urmakaryrket av en släkting. Släktingen var villig att ta emot honom, men bara på ett villkor. Han ville ha en lunchlåda varje dag i utbyte mot att han lärde upp farfar till urmakare. De bytte mat mot kunskap, varje dag fram tills hans verksamhet som yrkesman och egenföretagare började.

1940-talet innebar oroliga tider men trots svårigheter blev Subhis farfar en framgångsrik och uppskattad urmakare. Efter en grundlig utbildning inom familjeföretaget tog Subhis far stolt över verksamheten och förde traditionen vidare.

Nu var det dags för Subhi att ta över familjeföretaget, men han nöjde sig inte bara med det. År 2017 grundades klockmärket CONSTANTLY OF SWEDEN och Subhi är idag en tredje generationens urmakare och bär med sig familjens värderingar och kunskaper. Drömmen var att skapa en klocka som Subhi själv önskade bära på sin arm och som kan gå i arv till nästa generationer och den har nu gått i uppfyllelse.